02.jpg

 

Kytterne

Kytterne er et godt 90 tdl. stort areal, som er beliggende ved udløbet af Ryå (se kort).
Hvis du kunne tænke dig at gå på jagt på dette attraktive område, skal du kontakte kassereren på telefon 28404542.
Prisen for et sæsonkort er kr. 250,- og er kun for medlemmer af Aalborg og Omegns Jagtforening.

Flere oplysninger hos kassereren.

kytkort.jpg
Kytterne, her indrammet af en grøn streg, er på godt 90 tdl. Parkering ved de røde prikker.
Lidt historie
Siden engang i trediverne har foreningen haft jagten på Kytterne. Først blev den lejet, men i 1945 blev det besluttet at købe arealet. Der blev udstedt 500 stk. andelsbeviser, som blev solgt til foreningens medlemmer for 20,- stk. Ejerne af andelsbeviserne havde fortrinsret til at drive jagten, men skulle derudover betale en årlig leje. Indtægterne for udlejning af jagten blev anvendt til at tilbagekøbe andelsbeviserne, samt til yderligere erhvervelse af jagtarealer på Kytterne. Mange medlemmer forærede deres andelsbeviser til foreningen, som på den måde for længst har tilbageerhvervet alle andelsbeviserne.

kytkort.jpg

Her finder du Kytterne.
Afstand fra Aalborg ca. 20 km.

Nørholm Enge

Aalborg og Omegns Jagtforening har lejet 60 ha ande- og duejagt i Nørholm Enge

webkort11562326877648.png

webkort11562324057416.png

Foreningens nye jagtstykke er markeret med rødt og ligger lige ud til fjorden

Klik på nedenstående link, for at se et luftfoto af arealet.

http://map.krak.dk/m/9YWUA

Nørholm Enge jagtkort kan kun købes af foreningens medlemmer og er gældende for hele
sæsonen.

Arealet er som tidligere omtalt på 60 ha og er en blanding af brakmarker, læhegn og
strandenge.

Prisen for et Nørholm Enge jagtkort bliver kr. 200,00 - 

Hvis du har fået lyst til at købe et Nørholm Enge jagtkort eller melde dig ind i foreningen
kontakter du kasserer Benny Sørensen på mobil 28404542

Har du allerede købt Kytterkort og ønsker jagtkort til vores nye areal kontakter du også
kasserer Benny Sørensen som vil fremsende girokort.