03.jpg

 

Medlemmer af Aalborg og Omegns Jagtforening har mulighed for at købe en anpart i jagten i St. Restrup Skov. Det giver dig bl.a. følgende muligheder:

Pürschjagt: Skoven er opdelt i flere områder, hvilket giver mulighed for frit at gå på bukkepürsch.

Fællesjagt: Der afholder 7 fællesjagter om efteråret/vinteren.

Gæster: Der er mulighed for at invitere en gæst med på en af fællesjagterne.

Vildt- og revirpleje: Der er mulighed for at deltage i udsætning af fasaner, samt etablering af vildtagre og foderpladser.

strkort.jpg

Der er mødested ved savværket

Der tegnes maksimalt 40 anparter, og anpartshavere fra sæsonen før, har fortrinsret til at forny deres anparter. Overskydende anparter bliver derefter tilbudt til foreningens øvrige medlemmer.

Hvis du er interesserer i en anpart i St. Restrup Skov, så ring til kassereren og kom på ventelisten.

Yderligere oplysninger om skoven, regler mm. kan fås hos Benny Sørensen  mobil 28404542.

 

strokort.jpg

St. Restrup Skov ligger vest for Frejlev

 

Venteliste til St. Restrup Skov Konsortiet:

Opdateret liste pr. 26.02.20191. Michael Balle Stougaard
2. Casper Larsen
3. Jesper Guldager Larsen
4. Johnny Mortensen
5. Steen Christensen
6. Jørgen Thomsen
7. Evi Risdahl
8. Uffe Jøns
9. Chris Stilling Pedersen
10. Ronni Christensen
11. Christian Brunø-Madsen
12. Henrik Kristiansen
13. Brian Christian Pejtersen
14. Rasmus Kallestrup Johansen
15. Daniel Odgaard Luther
16. Tom Houen
17. Niels Sørensen
18. Per L. Behrmann
19. Carl Jan Ebdrup
20. Jens Thodberg