01.jpg

 

Efterårets generalforsamling.

Som vedtægterne kræver, var der 2. tirsdag i oktober generalforsamling i vores jagtforening.
Der var stort set samme fremmøde som ved vores sidste generalforsamling, til trods for, at
der denne aften kun er valg til de forskellige udvalg samt orientering om næste års kontin-
gent. Men det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at der ikke kan blive en livlig debat, 
når bare man berører de rette punkter. Herunder et par billeder fra aftenen. Det skal dog
lige nævnes, at vi denne aften også fik overrakt diplom og når for 40 års medlemskab til
bla. Poul Jacobsen.

IMG 3500P1050263
P1050266P1050271
P1050272


 Arbejdsdag på Kytterne.

Vi nærmer os jo den 1. september, og dermed en af de store dage for rigtig mange jægere.
Vi ved der også er rigtig mange der denne dag skal på Kytterne, og derfor skulle den år-
lige arbejdsdag klares. Der var ikke de store ting i år, et skjul flyttes lidt, et andet skulle 
repareres en smule, og så den obligatoriske tur med buskrydder og greb ved stort set alle 
skjul. Så nu er arealet klart til det store rykind om ganske få dage.

IMG 0623 IMG 2521
Johnny i gang med buskrydderen                                  Så har Henrik og Kenneth skjulet oppe

IMG 2523 IMG 2524
Så er skjulet atter ved at være på plads                         Så var der tid til en øl og sodavand inden det sidste

IMG 0625 IMG 2525
Så skal den velfortjente frokost med grillpølser, Jensenben, kartoffelsalat og brød nydes

Foreningen siger tak til Henrik Gaardbo, Henrik Asp, Johnny Mortensen, Kennet Sloth og Lasse Lichon
for indsatsen. Skal da lige have med, at Lasse tog nevøen med ud for at ordne de 2 skjul i Nørholm


Forårsgeneralforsamling 2018

Anden tirsdag i april er dagen for foreningens forårsgeneralforsamling. Det er den hvor der er valg til bestyrelsen og godkendelse af regnskabet, hvilket til tider kan give nogen debat. Det oplevede vi desværre ikke i år. Trods ganske pænt fremmøde var der ikke mange kommentarer til hverken beretning eller regnskab. Når så alle der var på valg tillige havde indvilliget i genvalg, var det helt igennem en hurtig affære. Vi kunne ved samme lejlighed hylde 5 der havde jubilæum, hvoraf de 2 desværre havde været nødt til at smutte før generalforsamlingen var startet.

P1040778P1040781

P1040782
Per Hougaard modtager diplom for 25 års medlemskab

P1040783
Martin Storgaard modtager diplom for 25 år medlemskab

P1040784
Kjeld Mogensen modtager diplom for 50 års medlemskab

P1040785 P1040787
Så er der rygepause                                                        Og så skulle der nydes brød fra slagteren

Kom med din buk som første klubaften.

Måske sidder der stadig lidt juletræthed i folk, ihvertfald måtte vi erkende,
at der var en svag tilbagegang i antallet af fremmødte denne aften. Det fik selvfølgelig
ingen indflydelse på hvor hyggeligt det blev. Der var 8 stk som havde taget deres bukke 
med, og som det fremgår af billederne, var der stor spredning på udseendet. Der blev
som altid fortalt nogle fine historier, omend nogle var noget mere spændende end andre.
De fire vindere af fine gavekort til Jægeren og Lystfiskeren blev følgende: Største buk 
havde Karsten Nøhr taget med. Pæneste buk var skudt af Benny Elmengaard. Den mest 
særprægede, og den var rigtig særpræget, mødte Allan Caspersen frem med. Sidst men 
ikke mindst var aftenens mindste buk skudt af Ernst Jensen.

P1040626
De fremmødte bukke beskues og der snakkes

P1040630

P1040631

P1040632

P1040633