01.jpg

 

Checkskema for jagtriffel

Før ibrugtagning:
1. Kolbelængden skal være tilpasset skytten. Kolbelængde = læg kolbekappen i vinkelbøjet albue: Her skal aftræksfingerens yderste led passe på/kunne nå aftrækkeren.
2. Øjeafstand til okular (nærmeste del af sigtekikkerten) skal ved naturligt anslag med let fremadbøjet hovedstilling være ca. 8-9 cm = fuldt synsfelt og skarp billedkant i hele cirkelfeltet (synsfeltet). Skal kontrolleres før kikkerten monteres.

Er hovedboltene skruet helt fast?
Det kontrolleres med en skruetrækker, som nøje passer i kærven. Skruerne skal fastspændes så meget, som man orker med håndkraft. Brug ikke andet hjælpeværktøj.

Ligger piben fri?
(Gælder ikke for fuldskæftede rifler, samt visse fabrikater af halvskæftede).
Dette kontrolleres med et stykke papir lagt omkring piben. Der skal være så megen „luft” mellem pibe og skæfte, at papiret uhindret kan passere helt ned til låsestolen. Er dette ikke muligt, skal lejet i skæftet „raspes”. Det bør normalt overlades til en bøssemager, men er man lidt findersnild, kan det gøres med alm. hobbyværktøj.

Hvordan er aftrækket?
Kontrolleres med en aftræksvægt. Aftrækkeren bør udløse skuddet ved en vægtpåvirkning på omkring 1.200 gram. 1.000 gram kan tillades, men herunder kræver megen øvelse (risiko for skud i utide er til stede). Er aftræksvægten over 1.500 gram, bør aftrækket justeres. Aftrækket skal stå „rent” - det må ikke „slæbe” (skal udløse skuddet uden først at „give sig”).

Virker sikringen?
Kontrolleres ved at tage ladegreb (spænde låsen), sikre, og derefter påvirke aftrækkeren. I den position må aftrækkeren ikke kunne udløse slagstiften.
Slå derefter et par slag med håndroden oven på og bag kolben. Hvis disse slag eller den efterfølgende afsikring udløser skuddet, er der tale om en alvorlig fejl. Opsøg omgående en bøssemager - riflen er direkte farlig at omgås.

Er rem og rembøjler i orden?
Kontrolleres ved simpelthen at rykke/ruske hårdt i remmen (for og bag).

Sidder montagen fast?
a) baserne på riflen/låsestolen?
b) selve montagen?
c) montageringene/sigtekikkerten?
Kontrolleres ved at „rokke” med den fastspændte kikkert. Der må ikke kunne føles noget slør - en dråbe olie påført alle samlinger vil som regel afsløre utilstrækkelig sammenspænding.
Særligt for EAW svingmontager: Kontrollér, at låsepalen i bageste base ikke går „i bund”, når sigtekikkert er på. Låsefunktionen er baseret på, at låsepalen lukker før bundstillingen.

Riffeludvalget